Richard Jares PHT

Že mají úzkou souvislost bogna a přibržděná bogna je jasné všem. Přibržděnou bognou rozumějte krátkou bognu v rychlosti na malém prostoru. Jeden z nejčastějších manévrů ve vrcholovém hokeji.

Čím to, že někteří hráči v žácích, dorostech ale i v  juniorech nejsou schopni tohoto manévru?

Opět je to špatná technika bogny, která nedovolí hráčům přibržděnou bognu. Stejně jako v minulém článku, kde jsme si ukázali, jak špatná technika bogny limituje hráče při natlačení se před branku s krytím puku. Jaká je správná technika bogny se můžete dočíst zde

PHT Richard Jares

Správné provedení přibržděné bogny

  • Přední noha jde do brzdy na vnější hraně
  • Zadní noha opisuju kružnici, jako by prováděla klasickou bognu

Nejčastější důvodem, proč hráč není schopný provést přibrzděnou bognu je nesprávný postoj a nesprávné těžiště.

  • Jak jsme si řekli, postoj by měl být šiřoký nikoliv nohy od sebe dopředu a dozadu, ale do šířky od sebe. Hráči, kteří v mládí dostali od trenérů návyk vyjíždět bogny s nohama za sebou, téměř „ v jedné stopě“ se velice obtížně dostávají do přibržděné bogny.
  • Zároveň hráči, kteří byli zvyklí vyjíždět bognu s těžištěm dominantě na zadní noze nemají přibrzděnou bognu efektivní, protože nejsou zvyklí na přední nohu přenést část váhy a tím se zapřít do ledu. Přední noha jim většinou přibržďuje aniž by to chtěli. Přibrždění je ale tak slabé, že nemá téměř žádný účinek a bogna je stále dlouhá.
PHT Richard Jareš

Jak jsme si ukázali, opravdu se vyplatí klást veliký důraz na techniky jednotlivých bruslařských činnostní, protože jedině tak se trenér podepisuje na hráče pozitivně a ne naopak.